За сигурността на вашите данни няма отпуск


Нашата цел е да осигурим ниво на сигурност, което съответства на нивото на спокойствието ви по време на отпуск. В TIMEOFF.GURU прилагаме най-високите стандарти в индустрията за защита на данните на нашите клиенти. Освен това си сътрудничим с независими експерти за валидиране на мерките ни за сигурност, защита на лични данни и съответствие със съответните релевантни стандарти. Свидетелство за постоянните ни усилия е сертификацията ни по ISO 27001:2013 за най-високото ниво на информационна сигурност, както и ISO 20000-1:2011 за управление на услугите в областта на информационните технологии.

Защита на информацията

Обменът на информация между работните станции/мобилни приложения и сървърите, върху които е разположен TIMEOFF.GURU, винаги се извършва в криптиран вид по HTTP/S протокол. Информацията на клиентите ни се разпределя в индивидуални защитени инстанции. Всички пароли се хешират еднопосочно. Всички данни се унищожават незабавно след прекратяване на абонамента съгласно установените процедури. Всяко действие се записва в специален одитен регистър.

Инфраструктура и ниво на наличност

TIMEOFF.GURU функционира на базата на разпределена контейнеризирана архитектура, като основният ни център за данни се намира в един от центровете на Equinix International Business Exchange™ (IBX®) в София. Equinix е водещата глобална колокейшън компания, разполагаща с повече от 185 центъра в 24 страни, предлагаща над 250 000 междусистемни свързвания и гарантираща надеждност на услугата над 99,99999%. Обещанието за SLA на Equinix е 100% наличност.

Бекъп и възстановяване

Процесите на архивиране в TIMEOFF.GURU се контролират от авангарден софтуер за защита на данните, което ни позволява да възстановяваме данните до конкретен ден, час и минута, при необходимост. Резервните копия се съхраняват на сигурно и физически отделно място. Всички наши действия, свързани с плана за поддържане на непрекъснатост на работата, са в съответствие с ISO 20000-1:2011, стандарт, който прилагаме още от 2013 година.