Ползване на данни за отпуски от TIMEOFF.GURU


Данни за отсъствията в JSON формат са достъпни на следния адрес:

https://timeoff.guru/<път до приложението>/requests.json?readform&hash=<hash>
  • <път до приложението> - конкретната инстанция на вашата организация
  • <hash> - специален низ, който ние ще ви предоставим

Освен със специалния низ, достъпът до данните е защитен и по IP адрес.

Формат на данните

Данните се предоставят в следния вид:

{"requests":[ { "UID":"Уникален номер на заявката", "Created":"Дата на създаване в ISO формат YYYYMMDD", "Start":"Първи ден на отпуската", "End":"Последен ден на отпуската (вкл.)", "Name":"Име на заявителя", "Type":"Вид на отпуската", "Email":"И-мейл адрес на заявителя" } ]}

Пример:

{"requests":[ { "UID":"B1987A021FAA7BA9C2257F420039C918", "Created":"20160122", "Start":"20160322", "End":"20160324", "Name":"John Doe", "Type":"Платен / Paid", "Email":"j.doe@email.com" }, { "UID":"B48E245FFAE84C90C2257F4500537BA1", "Created":"20160125", "Start":"20151026", "End":"20151028", "Name":"Edna Mode", "Type":"Болничен / Sick leave", "Email":"e.mode@email.com" } ]}

Стъпки за получаване на достъп

За да получите достъп до данните в JSON формат, следва да се изпълнят следните стъпки:

  1. Да заявите към вашият TIMEOFF.GURU Account Manager (обикновенно този, който изпраща фактурите) желанието си да ползвате данните от приложението
    Можете и да ни пишета на admin (at) timeoff.guru
  2. Да ни кажете от кой IP адрес ще бъдат изпращани заявките за данните
    Може да бъде и повече от един адрес, но задължително трябва да се посочи поне един.
  3. Ние ще ви предоставим информация за вашия индивидуален <hash>
  4. Тествате интерфейса и ако всичко е наред - ползвате данните според нуждите на организацията ви