Управление на отпуските като услуга


Отпуски като услуга е относително нова концепция, която е свързана с възлагането на управлението им към външна компания. Обхвата включва редица дейности, като:

  • създаване и поддръжка на политика за отпуски;
  • обработка на заявления за отпуск;
  • съблюдаване на срокове за предаване на заявления за отпуск и множество други.

Една от главните ползи от използването на тази услуга е, че може да се осигури по-ефективно и ефикасно управление на отпуските. Служителите на компанията ще бъдат улеснени в процеса по заявяване, тъй като външната компания поема тази задача и отговорност. Външната компания осигурява също така бърза и ефективна обработка на заявленията за отпуск. Това може да намали и времето, което служителите отговарящи за човешките ресурси и изчислението на работната заплата отделят за тривиалните задачи по обработка на заявленията. По този начин ще имат възможност да се фокусират върху други по-значими задачи.

Външната компания може да предложи професионална експертиза и допълнителни ресурси, които да помогнат на компанията да създаде по-ефективна и добре структурирана политика за отпуски, която да отговаря на нуждите на служителите и да бъде съобразена с българското законодателството.

Въпреки това е важно да се има предвид, че използването на услугата за управление на отпуските може да бъде скъпо и да не е подходящо за всички компании. Преди да се вземе решение за използването на тази услуга, компанията трябва да проучи различните възможности и да оцени какво най-добре ще отговаря на нуждите ѝ.

Какво трябва да се вземе предвид при избор на компания, която предоставя услуги по управление на отпуските?

Един от основните аспекти при избор на компания, която предоставя услуги по управление на отпуските, е свързан с информационната сигурност и защитата на личните данни. Когато компанията предоставя информация за своите служители на външната организация е важно да се увери, че тази информация е добре защитена и не може да бъде предоставяна на неоторизирани лица. Външната компания трябва да има системи за защита и съхранение на лични данни и да съобразява своята дейност с GDPR и други законови изисквания.

Освен това, е важно да се има предвид, че управлението на отпуските може да се различава в зависимост от специфичните нужди на компанията. Затова външната компания трябва да предлага персонализирана услуга, която да отговаря на индивидуалните нужди на дадената компанията, като това може да включва създаване на индивидуални правила за ползване на отпуски, обработка на заявления за отпуск на различни езици или други персонализирани услуги.

Когато организацията избира външна компания за управление на отпуските, е важно да се увери, че тази компания има достатъчно опит в тази област. Това може да включва проверка на референции, разговори с текущи клиенти и преглед на резултатите от предишни проекти по имплементиране на система за управление на отпуските.

Основни критерии за избор на компания, която предоставя услуги по управление на отпуските

При избор на компания, която предоставя услуги по управление на отпуските, има няколко важни аспекта, които трябва да бъдат взети предвид:

Ниво на персонализация на услугата

Външната компания трябва да бъде в състояние да адаптира и настрои своето решение, така че да отговаря на нуждите на вашата компания. Това може да включва създаване на индивидуални настройки за ползването на отпуски или дори възможност за разработка на специфична функционалност по поръчка. В TIMEOFF.GURU нивото на персонализация на приложението е изключително високо, като това отразява стремежа ни да предложим максимално гъвкава и удобна услуга на клиентите ни.

Сигурност и защита на данните

Когато компанията предоставя информация за своите служители на външна компания, е важно да се уверите, че тази информация е добре защитена и не може да стане достъпна от неоторизирани лица. Освен сигурни системи за управление на данните и защита на всички нива, външната компания трябва да може да демонстрира съответствие с най-високите стандарти за защита на данните. Нивото на предоставяните услуги и защитата на данните при TIMEOFF.GURU се гарантира от прилагането на следните стандарти:

  • ISO 27001:2013 - За най-високото ниво на информационна сигурност
  • ISO 20000-1:2011 - За управление на услугите в областта на информационните технологии
  • ISO 9001:2015 - За управление на качеството

Опит и експертиза

Едно от първите неща, които трябва да проверите е дали външната компания има достатъчен опит и експертиза в областта на управлението на отпуските. Трябва да проучите дълбоко опита и специализираната експертиза на компанията в областта на управлението на отпуските и да се уверите, че разбират от законодателството и най-добрите практики за управление на отпуските. Към началото на 2023 година, през TIMEOFF.GURU са обработени над половин милион отпуски, а компанията е доказан партньор за повече от 1000 организации с над 50,000 потребителя..

Референции и препоръки

Важно е да се проверят референциите и препоръките от предишни клиенти на външната компания, за да се убедите, че предоставяната от компанията услуга е качествена и надеждна. TIMEOFF.GURU е най-добрата услуга по управление на отсъствията имено заради своите клиенти, които стоят с имената си зад нашите услуги.

Цена на услугата

Цената на услугата е също важен аспект, който трябва да бъде взет предвид. Външната компания трябва да предостави ясна и разбираема ценова структура за своите услуги и да увери, че цената е разумна и съответства на качеството на предоставената услуга. С ценова политика, базирана на потребителска такса на месец, TIMEOFF.GURU предоставя на клиентите си възможност лесно да изчисляват стойността за услугата за всеки потребител в компанията и да могат лесно да калкулират "overhead" разходите за служителите.


В заключение, управлението на отпуските като услуга от външна компания би могло да бъде много полезно и ефективно за всяка организация. Въпреки това, за да се гарантира качествена услуга, е важно да се проучат внимателно различните възможности и да се избере компанията с най-голям опит и експертиза в тази област.

Ако искате да направите едновременно нещо добро за организацията и за хората, да опростите процеса по заявяване и одобрение на отпуските, да минимизирате разходите и да постигнете пълна координация на екипа, то TIMEOFF.GURU е създаден, за да Ви помогне.

Покажете решението на своите колеги и се убедете сами колко удобно и лесно става всичко в TIMEOFF.GURU. Само с няколко клика имате заявление, одобрение, справка и поглед върху общия календар. Без излишна бюрокрация, без купища хартия, без часове за обработка.