#stayathome

Работа от вкъщи в TIMEOFF.GURU


TIMEOFF.GURU управлява процеса по заявяване и одобрение на отпуски. И колкото понякога да ни се иска, работата от вкъщи не е вид отпуск. Поради тази причина, до момента този режим на работа не беше адресиран в системата. Покрай извънредното положение с COVID-19 във все повече компании служителите работят отдалечено. Там, където работата го позволява, разбира се. Това има своите плюсове, но в същото време и минуси. Ако някой колега работи извън офиса, как информира останалите къде е? Може би по и-мейл? Или пък в някоя чат платформа? В по-малка организация това може и да е решение, но за всички останали фирми подобни съобщения могат много бързо да залеят комуникационните канали. Без тази информация да може да бъде структурирана и използвана, когато ти потрябва.

За да можете да разберете много по-бързо и лесно дали ваш колега е наличен, както и откъде работи, в TIMEOFF.GURU добавихме възможността да се отбелязва място на работа. Всеки потребител може да:

  • избира от предефиниран списък с локации;
  • посочва допълнителни локации, ако това е разрешено;
  • избира периода, през който ще работи от това място, включително и за неопределено време;
  • информира свои колеги за промяна в локацията си.

Допълнително в "Справки" може да се направи бърз или детайлен преглед на служителите по локация:

Справка за локациите на служителите

Функционалността е налична при поискване за всички текущи клиенти, а екипът ни е на разположение за допълнителни разяснения и помощ при настройките на системата.


Ако искате да направите едновременно нещо добро за организацията и за хората, да опростите процеса по заявяване и одобрение на отпуските, да минимизирате разходите и да постигнете пълна координация на екипа, то TIMEOFF.GURU е създаден, за да Ви помогне.

Покажете решението на своите колеги и се убедете сами колко удобно и лесно става всичко в TIMEOFF.GURU. Само с няколко клика имате заявление, одобрение, справка и поглед върху общия календар. Без излишна бюрокрация, без купища хартия, без часове за обработка.