intelliway

&
TIMEOFF.GURU


Интелигентният път към управлението на отсъствията

ИНТЕЛИУЕЙ СЪРВИСИС АД е организация, която от дълги години се е доказала на немския пазар като доверен партньор в сферата на имотния мениджмънт.

Тухла по тухла заедно изградихме един гъвкав, лесен и най-важното дигитален процес по управление на човешките ресурси и отпуските като внедрихме както TIMEOFF.GURU, така и PROFILE.GURU, и DigiSign. Силно вярваме, че се представихме на ниво и благодарим, че избраха именно нас като техен брокер на всички услуги по управление на електронно трудово досие.


🗨 Внедрихме TIMEOFF.GURU в ИНТЕЛИУЕЙ СЪРВИСИС АД през май тази година.

📚Преди: От пандемията насам работим дистанционно, отпуските се пускаха по имейл, въвеждаха се в счетоводната ни система и молихме колегите да ги подписват и изпращат на хартиен носител. Отделно те трябваше да информират колегите си и мениджмънта за отсъствието. Счетоводството често се налагаше да дава справки относно ползван отпуск. Администрацията на отпуските беше обемна и трудоемка.

💻Сега всеки служител с няколко клика заявява отпуск в системата, тя уведомява колегите му от екипа, счетоводство и човешки ресурси и е интегрирана със счетоводния ни софтуер. Всеки има профил в системата и по всяко време може да се информира за състоянието на ползвания отпуск.

📊Какви са били приоритетите? Критериите ни за избор на система за управление на отсъствията бяха: лесна за ползване и въвеждане; добър баланс качество – цена; гъвкавост по отношение на справки и разбира се да отговаря на законовите изисквания и наредбата относно електронна система.

📈Процес по внедряване: Опитът ни с въвеждането е само положителен. Администрацията ни е малка и се страхувахме от обема информация, който трябва да подготвим и въведем, за да преминем на електронно заявяване, но от IBS ни съдействаха изключително в този процес, включително и със среща с цялата фирма, в която показаха на служителите как да я ползват. Отговор на наш тикет или молба получаваме в рамките на един ден – бързи и отзивчиви са, с внимание към нашите нужди. В момента, пет месеца след въвеждането, TIMEOFF.GURU е интегрирана напълно в компанията.

Весела Керекова, Административен директор

Ако искате да направите едновременно нещо добро за организацията и за хората, да опростите процеса по заявяване и одобрение на отпуските, да минимизирате разходите и да постигнете пълна координация на екипа, то TIMEOFF.GURU е създаден, за да Ви помогне.

Покажете решението на своите колеги и се убедете сами колко удобно и лесно става всичко в TIMEOFF.GURU. Само с няколко клика имате заявление, одобрение, справка и поглед върху общия календар. Без излишна бюрокрация, без купища хартия, без часове за обработка.