BGPosts

+
TIMEOFF.GURU


Оптимизиран процес по управление на отсъствията на служителите на "Български пощи" ЕАД

В продължение на повече от три години работим заедно с "Български пощи" ЕАД, като за този период имат над 17 000 обработени заявки за отпуск през TIMEOFF.GURU - представете си колко са спестените листове хартия!

Обратната връзка от нашите партньори е важна част от нашата работа, затова споделяме и с Вас думите на Красимир Венков - Директор "Човешки ресурси и административна дейност" относно съвместната ни работа:


За да "излезе", дори един ден, отпуск служителят извършваше следните стъпки:

  1. подава се писмено заявление на хартиен носител;
  2. заявлението се представя пред прекия ръководител за одобрение;
  3. същият документ се представя за разрешение/отказ от работодателя;
  4. информацията се въвежда ръчно в система за работна заплата от служител на отдел "Човешки ресурси";
  5. изготвя се заповед за разрешение/уведомление за отказ за ползване на отпуска;
  6. заповедта, отново на хартиен носител, се подписва от работодателя;
  7. копие от заповедта се връчва на служителя.

Чрез въвеждането на Timeoff.guru, целият процес, състоящ се от седем стъпки, се случва само с няколко "клика".

Във все по-натовареното ни ежедневие, понякога се случва да ни „изникне“ спешен ангажимент и да е необходимо да си заявим отпуск от днес за днес. Това става още по-лесно, посредством мобилното приложение.

Едни от най-доволните от това подобрение са служителите от човешки ресурси: вече няма изгубени документи, премахна се необходимостта от използване на хартия, съответно и класиране и архивирането ѝ. При 17 000 обработени документи до момента, спестените листове хартия са над 34 000, а какво да кажем за ефективността на работното време?!

Въпроси от типа: "Аз колко дни остатък за платен годишен отпуск имам?", които бяха ежедневие, вече са история, защото всеки служител има видимост върху дните, които е използвал и оставащите му дни.

Най-хубавото е, че е винаги на разпложение онлайн. Така всеки ръководител има възможност, чрез видимост върху екипния календар, да планира и координира ежедневните си задължения прецизно.

Непрекъсната поддръжка, отговорът на всички възникнали въпроси и казуси и постоянната координация с колегите от IBS, допринясат още повече за "приятния вкус" от използването на TIMEOFF.GURU.


Благодарим за ценната обратна връзка от екипа на "Български пощи" ЕАД! С Вас ставаме по-добри!

Ако искате да направите едновременно нещо добро за организацията и за хората, да опростите процеса по заявяване и одобрение на отпуските, да минимизирате разходите и да постигнете пълна координация на екипа, то TIMEOFF.GURU е създаден, за да Ви помогне.

Покажете решението на своите колеги и се убедете сами колко удобно и лесно става всичко в TIMEOFF.GURU. Само с няколко клика имате заявление, одобрение, справка и поглед върху общия календар. Без излишна бюрокрация, без купища хартия, без часове за обработка.