Управление на отпуските чрез мобилно приложение


Живеем в една забързана и дигитално ориентирана среда, в която oрганизациите непрекъснато търсят начини да оптимизират работата си.

Управлението на отпуски е един от процесите, който през последните години претърпя значителни промени, благодарение на електронните системи за управление на човешките ресурси.

Възможността за гъвкавост при дефиниране на процесите, касаещи отсъствията в дадена организация, е от ключово значение за подобряването на ефективността на работа. Класическият метод с разпечатването на бланки и полагането на физически подписи е трудоемък както за работодателите, така и за служителите, не малка част от които все по-често се възползват от възможността за отдалечена работа. Именно тук идват ползите от електронното управление на отпуски, още повече когато се използва и мобилно приложение.

Управлението на отсъствия, достъпно през телефон, дава възможност на служителите да подават своите заявки без необходимостта от постоянна намеса от страна на колегите си от Човешки ресурси. В TIMEOFF.GURU, удобният интерфейс на апликацията е резултат на множество итерации и комуникации с клиентите на приложението. Всеки има достъп до системата по всяко време, като използва своя смартфон или таблет. Потребителят може да заяви отпуск или да откаже текуща заявка, както и да подаде болничен. Едно от ключовите предимства е наличието на информация в реално време, тъй като служителите могат да получат достъп до баланса на отпуските си, както и информация за отсъствията на колегите им. Това позволява да се взимат добре информирани решения при планирането на свободното време.

Към всяка заявка може да бъде прикачен файл с необходимата информация, касаеща типа отсъствие – болничен лист, удостоверение за кръводаряване, сключен брак и други. Това се случва само с няколко клика на устройството.

Чрез мобилното приложение ръководителите получават нотификации за чакащи заявки за отпуск, които трябва да одобрят или откажат. Друга полезна функционалност на TIMEOFF.GURU е възможността за посочването на локация, от която работи служителя.

Мениджърите могат имат достъп до всички заявки и възможност за реакция чрез приложението, като това осигурява бърза и ефективна комуникация между служителите и работодателя. Благодарение на календарния изглед има яснота за текущите отпуски или болнични на целия екип, като това помага да се планират ресурсите по-ефективно.

Също така чрез нотификациите, които мобилното приложение изпраща до потребителите, се гарантира, че няма пропуски, забравени заявки, и всички служителите са информирани в реално време.

Ако искате да направите едновременно нещо добро за организацията и за хората, да опростите процеса, да минимизирате разходите и да постигнете пълна координация на екипа, то TIMEOFF.GURU е създаден, за да Ви помогне.

Покажете решението на своите колеги и се убедете сами колко удобно и лесно става всичко в TIMEOFF.GURU. Само с няколко клика имате заявление, одобрение, справка и поглед върху общия календар. Без излишна бюрокрация, без купища хартия, без часове за обработка.