Квалифициран електронен подпис върху разрешението за отпуск


От началото на юли 2019 одобренията за отпуск в TIMEOFF.GURU могат да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Услугата е разработена съвместно с колегите от Борика АД, които са квалифициран доставчик на електронни удостоверителни услуги в България. За клиентите на платформата за управление на отпуски, които желаят да се възползват от новата функционалност, е необходимо единствено да се издаде т. нар. облачен КЕП от b-Trust. Подписът трябва да е на името на работодателя или упълномощено от него лице, което финално да одобрява отпуските.

Лого на bTrust

КЕП от Борика се предоставя като услуга и е напълно интегриран в TIMEOFF.GURU, така че бързият и удобен процес по съгласуване в системата да не бъде усложняван с допълнителни стъпки. В резултат на това всички одобрени отпуски се съхраняват в системата с положен КЕП и могат по всяко време да бъдат свалени и валидирани на сайта на b-Trust.

Новата функционалност в системата е в синхрон с изискването на чл. 7, ал. 4 от “Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя”, който гласи, че изявленията на работодателя трябва задължително да са подписани с КЕП. Конкретния текст от наредбата е несъвместим с чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), който дава възможност страните (в случая работник и работодател) да се уговорят какъв вид електронен подпис да ползват и признават за равностоен на саморъчен подпис. Но за да покрива изцяло нормативната база, в TIMEOFF.GURU се разработени всички необходими функционалности, така че системата да отговаря на технически изисквания към софтуерите, в които се съхраняват електронни документи по трудовото правоотношение.

Ако искате да направите едновременно нещо добро за организацията и за хората, да опростите процеса по заявяване и одобрение на отпуските, да минимизирате разходите и да постигнете пълна координация на екипа, то TIMEOFF.GURU е създаден, за да Ви помогне.

Покажете решението на своите колеги и се убедете сами колко удобно и лесно става всичко в TIMEOFF.GURU. Само с няколко клика имате заявление, одобрение, справка и поглед върху общия календар. Без излишна бюрокрация, без купища хартия, без часове за обработка.