dete.bg

TIMEOFF.GURU ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ


Целта на TIMEOFF.GURU е да помага на всеки, който участва в процеса по заявяване, одобрение и обработка на отпуски. Независимо дали работи в малка, средна и голяма фирма, обществена или неправителствена организация. До момента решението е внедрено в компании, състоящи се от 5 до 500 човека и във всяка една от тях процесите, свързани с отсъствията, вече не са бреме, а удоволствие.

От началото на 2018 в семейството се присъедини и първата българска неправителствена организация – Фондация "За нашите деца". От 1992 година фондацията подкрепя уязвимите български деца и техните семейства. С международния опит и качествената експертиза, за първи път организацията прилага на национално ниво подкрепата за родители с цел предотвратяването на изоставянето на деца, приемната грижа и създава първите общински екипи от социални работници в закрилата на детето. От 25 години фондация "За Нашите Деца" е еталон за качествена социална работа, която се интегрира качествено в държавната политика за закрила на децата.

„Използването на тази платформа дава възможност на екипа на фондацията да пести време и ресурси. Процесът е бърз и лесен за ползване от всички служители независимо от локацията им, което ни позволява да инвестираме още повече време и ресурси в работата си с децата.
Фондация „За нашите деца“ за пореден път доказва, че освен лидер в предоставянето на професионални социални услуги за деца и семейства от уязвими групи, е работодател, който следва и прилага най-актуалните тенденции за управление на хора и ресурси.

Сърдечно благодарим на екипа на TIMEOFF.GURU, за цялостната подкрепа при интегрирането на процеса и за професионалното отношение към мисията на Фондация „За нашите деца“.

Люба Спириева - Фондация "За нашите деца"

Ако искате да направите едновременно нещо добро за организацията и за хората, да опростите процеса по заявяване и одобрение на отпуските, да минимизирате разходите и да постигнете пълна координация на екипа, то TIMEOFF.GURU е създаден, за да Ви помогне.

Покажете решението на своите колеги и се убедете сами колко удобно и лесно става всичко в TIMEOFF.GURU. Само с няколко клика имате заявление, одобрение, справка и поглед върху общия календар. Без излишна бюрокрация, без купища хартия, без часове за обработка.