Премахнете изцяло ръчната обработка на отпуските

Вижте как бихте могли да намалите на половина времето за изчисление на работните заплати с TIMEOFF.GURU


С огромно желание, старание и професионализъм сте спечелили доверето на множество организации да обработвате заплати им. Отпуските на служителите обаче все още идват при вас на хартия или в най-добрия случай - сканирани по електронна поща. Много често с голямо забавяне. А понякога изобщо не стигат до вас. И след това, отпуск по отпуск, въвеждате ръчно цялата информация в ТРЗ програмата, с която работите.Можем да се справим и много по-добре, не мислите ли?

TIMEOFF.GURU е може би най-доброто решение за електронно управление на отпуските на българския пазар. С 3 клика потребителите могат да си пуснат отпуск. Включително и през мобилно приложение. След това заявката преминава през процес на одобрение, настроен специално за дадената организация. Всичко това в пълно съответствие с нормативната рамка. И в края на месеца автоматично получавате данните за всички отсъствия в идеално структуриран вид (разбирайте MS Excel), които можете да импортирате в програмата си за изчисление на работните заплати.


Как може да сме си полезни взаимно?


Запознайте се с партньорската програма на TIMEOFF.GURU. Предлагаме следните варианти за сътрудничество:

  1. Можете да включите TIMEOFF.GURU във вашето портфолио и да го предлагате на клиентите си като част от цялостните ви услуги. Брандирано с вашето лого и цветове. С ценообразуване на база служител.
  2. Можем да си сътрудничим и на база комисион за всяка продажба, която направим с вашето съдействие. Вие представяте решението на вашите клиенти и при интерес ни давате контакт. При сключване на сделка получавате своя комисион.
И в двата варианта подобряваме преживяването на служителите на клиента ви и улесняваме значително собствената ви работа. И премахваме изцяло комуникационните и технически грешки. Освен това правим възможно с текущия ресурс да обслужвате още повече организации с още по-високо качество на предоставяната услуга.

Свържете се с нас

Запазете своя час за кратка демонстрация на TIMEOFF.GURU и за коментар как можем да си сътрудничим: