GURUCAST S01 E01

Webinar:
Управление на отсъствията без хартия с TIMEOFF.GURU. Митове и реалност.


Първият GURU уебинар се състоя на 11.11.2021 в 11:00 часа. Онлайн чрез Zoom Webinars.

TIMEOFF.GURU е система за електронно управление на отпуските. За последните 5 години сме обработили повече от 300 хиляди заявки на близо 40 хиляди потребители, като им осигуряваме лесна и удобна платформа, съобразена с изискванията им и адаптирана според нормативната рамка.

На този уебинар Петя Дудекова и Детелин Георгиев направиха преглед на възможностите на платформата, като обърнаха специално внимание на новостите във версия 8.0.

На въпросите, свързани с правната рамка и по-конкретно с автоматизираното сървърно подписване на отпуски, отговори Мартин Орешарски - Мениджър "Бизнес развитие" в БОРИКА АД.

Включилите се имаха възможност да задават своите въпроси и да коментираме актуалните предизвикателства във организациите, свързани с отдалечената работа.